Sorun deneme

Düşünüyorsak unuttuğumuz bir şey var “sormak”

Sorun deneme

Düşünüyoruz sürekli bir konuyu, bir sorunu, bir durumu durmadan.

Bazen günlerce düşünüyoruz, belki aylarca, bazılarını eminim ki yıllarca...

Düşünüyoruz fakat soruyor muyuz?

Bir ağacın gölgesinde , bir köprünün gövdesinde sorun! Nedir bu yıllardır bilemediğimiz sorun? Gülerek geçiştirdiğimiz çoğu durum değil midir tarladaki tohum.

Zerdüşt’de umudunu yitirdi satırlarca. Düşünmek idi ,sormak idi üstinsan. Sustu insan ve artık şu satırlar idi insan : daha küçük olmuşlar ve gitgide daha da çok küçülüyorlar.