Nail Abbas Sayar - İlkin Sonu

Nail Abbas Sayar - İlkin Sonu

Nail Abbas Sayar - İlkin Sonu

Bir doluda bir boştayım
Boşalt beni doldur beni
Bir gerçekte bir düşteyim
Yaşat beni öldür beni

Kuru dalda biten yaprak
Burcu burcu koka yaprak
Bir düşünce karada ak
Beni bana bildir beni

Bir uzun yolu izledim
Dönüp geriyi gözledim
Seni çok mu çok özledim
Varlığına daldır beni

Varlığım var eğer varsan
Öldüm duygumdan kaçarsan
Bir başka yaprak açarsan
Defterinden sildir beni

Gönül gayretin gütmede
Dalına konmuş ötmede
Sen yüreğimde bitmede
İster ağlat güldür beni