Çû

Axîn tu çû

Çû

Axîn,
Roj direj bu
Tu jimin îdî dûr
Tu jimin îdî çû

Evîn,
Roj târî bu
Mumikè min qadîyâ
Bè âv, 
      bè nàn, 
            bè te dil qûr...

Bèrbangè rojè,
Bèhnâ pirpirok,
Bâ te ax çû
               elem çû
                        kâhr çû...

Ez bè te bèkes
Ez bè te flankes 
Tu çû;
      roj çû
            sàl çû
                  temen çû...