Celal Vardar - Dost

Celal Vardar - Dost

Celal Vardar - Dost

Biri mapushanede yatar,
Hürriyet!
Burnunda tüter,
Hatırlanmak,
Aranmak ister,
Biri hastanede yatar,
Medet umar ölümden,
Şifa bekler,
Kanaryam.
Gözüm kadar sevdiğim,
Kafeste öter,
Uzanamaz,
Hiç birini kurtaramaz,
Çaresiz şiir yazar,
Kırılası elim.

https://siirdiyari.com/