Celal Sılay - Hayatı

Celal Sılay - Hayatı

Celal Sılay - Hayatı

1914'te Bursa'da doğdu. Bursa Işıklar Askeri Lisesi orta kısmını bitirdikten sonra İstanbul'da, Hayriye Lisesi'nde ve İstiklâl Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe Bölümü'nde okudu. İstanbul'da çeşitli gazetelerde sekreterlik, yazı işleri müdürlüğü, takma adlarla fıkra yazarlığı yaptı. İşte, Esi, Doğu ve Batı, Yeni İnsan dergilerini çıkardı. Yeni İnsan Yayınları'nın da kurdu. 7 Eylül 1974'de İstanbul’da öldü.

Ahmed Selâmi Sel takma adını da kullanan Sılay, Necip Fazıl-Dağlarca çizgisinde özgün bir şair. Önceleri düşünce ile yetinirken sonraları söyleyiş güzelliğine de önem verdi. Son on yılında şiirini tek başına ayakta tutma çabası da bir karakter belirtisidir. Eşyanın ilginç ayrıntılarını gözlemleyişiyle maddeci diye nitelenebilecek şiiri, genel havasıyla mistik, felsefi özellikler taşıyor. Çağdaş şiirimizin önemli, ilginç bir şairi.

Şiirleri.

Çöl Yolcuları 
Dört Kapı 
Lâcivert Işıklar 
Ebedi Renkler 
Mısralar 
Acaba 
Sonra?
Boşlukta Duran Taş 

https://siirdiyari.com/