Aziz Nesin - Sevgi Durağı

Aziz Nesin - Sevgi Durağı

Aziz Nesin - Sevgi Durağı

söz verdiğimiz yerde buluştuk
söz verdiğimiz zamanda değil.
ben yirmi yıl erken gelip bekledim
sen geldin yirmi yıl geç
ben seni beklemekten yaşlıyım
sense beklettiğin için genç

//www.siirdiyari.com