Ahmet Bilal Şirket Memuru

Ahmet Bilal Şirket Memuru

Ahmet Bilal Şirket Memuru

Gökteki kuş, sudaki balık tanığımdır
Evler, evlerin odaları
Yağmur sonrası genzi yakan kokular
Yolu ergenliğe düşmüş bir çocuğun
Tüylenerek uzayan öfkesi
Bir çiçeğin açarkenki hışırtısına karışır
Dünyaya ilişkin, dünyayla ilgili ayrıntılar
Görmediğiniz, duymadığınız her şey tanığımdır
Şehir, katran karası ruhuyla üstüme geliyor bugün
İşte çoğulsunuz- bu benim yalnızlığımdır
Aynalar zırhımdır yüzünüze karşı
Meydanlarınızda, korkularınızı çoğaltmak için
Ateşler yakarım, birtakım kağıtlar
Şehrinizi bir salgın buğusu sarar
İşte çoğulum artık- bu sizin yalnızlığınızdır...